[UGOVOR O INSTITUCIONALNOJ PODRŠCI RAZVOJA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - Br. OCD/SIŽ-036/2022]

[UGOVOR O INSTITUCIONALNOJ PODRŠCI RAZVOJA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - Br. OCD/SIŽ-036/2022]

25.04.2022 09:40

Dana 20.04.2022. Uosi Sinergija Samobor potpisala je Ugovor u vrijednosti 210.000,00 kuna sa Gradom Samoborom.

Putem institucionalne podrške financirat će se razvoj Uosi Sinergija Samobor.

Uosi Sinergija Samobor će u 2022. godini nastaviti uz potporu Grada Samobora i nadležnih institucija a u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, provoditi mnogobrojne aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom s područja Samobora.

Udruga teži većoj i aktivnijoj socijalizaciji članova u društvo te želi olakšati i unaprijediti život i položaj osoba s invaliditetom.

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava