[UGOVOR O FINANCIJSKOJ POTPORI PROGRAMU - Br. OCD/SIŽ-037/2022 - "KOMBI ZA SVE" ]

[UGOVOR O FINANCIJSKOJ POTPORI PROGRAMU - Br. OCD/SIŽ-037/2022 - "KOMBI ZA SVE" ]

25.04.2022 09:42

Dana 20.04.2022. Uosi Sinergija Samobor potpisala je s Gradom Samoborom Ugovor u vrijednosti 30.000,00 kuna za program"Kombi za sve". U sklopu programa „Kombi za sve“, želimo omogućiti teško pokretnim i nepokretnim osobama s invaliditetom prilagođeni kombi prijevoz u bolnice, rehabilitacijske ustanove te u druge potrebne ustanove.

Programom želimo postići višu razinu pokretljivosti i mobilnosti članova Udruge, nepokretnih i teže pokretnih osoba. Cilj koji želimo postići programom „Kombi za sve“ odnosi se prvenstveno na socijalnu interakciju članova kao i integracija osoba s invaliditetom u društvo. Kako je utvrđeno istraživanjem (Europsko istraživanje zdravstvene i socijalne integracije) slobodno vrijeme i mobilnost dvije su kategorije (od deset promatranih) u kojima su osobe s invaliditetom najviše zakinute.

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava