Program "Kombi za sve" -Grad Samobor

Program "Kombi za sve" -Grad Samobor

14.05.2021 10:24

OBAVIJEST O POTPISANOM UGOVORU ZA PROGRAM “KOMBI ZA SVE” - GRAD SAMOBOR]

9.4. 2021. Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor potpisala je s Gradom Samoborom Ugovor u vrijednosti 30.000,00 kuna za program “Kombi za sve”.

Slobodno vrijeme ili interesi koji uključuju provođenje vremena s drugim osobama problem su za osobe s invaliditetom iz razloga što isti nemaju pristup aktivnostima. Mobilnost koju ćemo postići projektom „Kombi za sve“članovima će omogućiti interakciju i zajednička druženja, korištenje različitih interaktivnih sadržaja i radionica čime će se postići visok nivo zadovoljstva i osjećaja pripadnosti.

Sukladno Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom članak 9. Pristupačnost), Udruga u 2021.  godini, u sklopu programa „Kombi za sve uz potporu Grada Samobora i nadležnih institucija, omogućava teško pokretnim i nepokretnim osobama s invaliditetom prilagođeni kombi prijevoz u bolnice, rehabilitacijske ustanove, na sportske i kulturne manifestacije te u druge potrebne ustanove. Programom „Kombi za sve „ omogućujemo mobilnost teško pokretnih članova udruge koji ne mogu koristiti javni prijevoz zbog neprilagođenosti istog. Programom želimo postići višu razinu pokretljivosti i mobilnosti članova Udruge, nepokretnih i teže pokretnih osoba. Cilj koji se želi postići programom „Kombi za sve“odnosi se prvenstveno na  socijalnu interakciju  članova kao i integracija osoba s invaliditetom u društvo. Kako je utvrđeno istraživanjem (Europsko istraživanje zdravstvene i socijalne integracije) slobodno vrijeme i mobilnost dvije su kategorije (od deset promatranih) u kojima su osobe s invaliditetom najviše zakinute.

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava