KREATIVNOŠĆU DO PREVENIRANJA ALIJENACIJE OSOBA S INVALIDITETOM

KREATIVNOŠĆU DO PREVENIRANJA ALIJENACIJE OSOBA S INVALIDITETOM

03.08.2021 10:25

Program „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba invaliditetom“ doprinjet će socijalnoj inkluziji i integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz kreativne radionice pod vodstvom članice Udruge- Vesne Lisec koja je ujedno i osoba s invaliditetom. Program će  predstavit odgojno-obrazovni proces usvajanja novih vještina koje će pomoći integraciji i međusobnoj socijalnoj interakciji osoba s invaliditetom. Programom „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom“ unaprijedit će se međuljudski odnosi unutar članova Udruge te smanjiti rizici od alijenacije istih

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava