Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom

Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom

13.05.2021 08:30

Dana 10. svibnja 2021. godine Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor potpisala je Ugovor sa Zagrebačkom županijom - Stručna služba župana u vrijednosti 5.000,00 kuna.

Zagrebačka će županija financirati program “Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom”. Program „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba invaliditetom“namijenjen je osobama s različitim vrstama i stupnjevima invaliditeta s područja grada Samobora i grada Sveta Nedelja. Cilj je programa osnaživanje navedenih skupina te njihova integracija u društvo, suživot u lokalnoj zajednici i šire te pružanje psihološke podrške roditeljima i skrbnicima osoba uključenih u program.

Program „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba invaliditetom“doprinjet će socijalnoj inkluziji i integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz kreativne radionice pod vodstvom članice Udruge- Vesne Lisec koja je ujedno i osoba s invaliditetom. Program će  predstavit odgojno-obrazovni proces usvajanja novih vještina koje će pomoći integraciji i međusobnoj socijalnoj interakciji osoba s invaliditetom. Programom „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom“ unaprijedit će se međuljudski odnosi unutar članova Udruge te smanjiti rizici od alijenacije istih. Program će se bazirati na dva dijela. Prvi dio programa biti će edukacijskog tipa gdje će članovi Udruge biti educirani od strane izvoditeljice radionica o materijalima koji će se koristiti na radionici, načinima korištenja istih te tehnikama izrade kreativnih rukotvorina. Edukacijsko – teorijski dio programa obuhvatiti će educiranje o tehničkim elementima izvedbe te prezentirati cjelovit pristup izrade kreativnih rukotvorina prilagođen osobama s invaliditetom. Drugi će se dio programa bazirati na izradi rukotvorina temeljem naučenog kroz edukacijsko – teorijski dio programa. Putem tisaknih edukacijskih materijala informirati će se osobe s invaliditetom te članovi njihovih obitelji o provođenju programa te načinima implementacije naučenoga. Osobe s invaliditetom, kao polaznici radionica biti će osposobljeni za samostalnu izvedbu kreativnih rukotvorina. Programom će sudionici imati priliku sudjelovati u otkrivanju vlastitih individualnih sklonosti prema likovnom izrazu, razvijanje izražajno-oblikovnih sposobnosti u različitim tehnikama i materijalima, razvijanje kreativnog pristupa likovnom djelu, buđenje kreativnosti, mašte te emocija. Na likovnim radionicama koristiti će se tehnike i materijale koji su u potpunosti prilagođeni potrebama i mogućnostima djece s poteškoćama u razvoju i osobama s različitim vrstama i stupnjevima invaliditeta. 

Osnovni cilj programa je jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativnosti kroz neposredno iskustvo i doživljaj svijeta oko sebe. Razvijanje pozitivnog stava o sebi te formiranje osobnih uvjerenja na području likovne stvarnosti kao i osvještavanje likovnih elemenata te građenje i kreiranje likovnih radova u svim elementima na način prihvatljiv djeci s teškoćama u razvoju i osobama s različitim vrstama i stupnjevima invaliditeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava