Institucionalna podrška -Grad Samobor

Institucionalna podrška -Grad Samobor

14.05.2021 10:20

[OBAVIJEST O POTPISANOM UGOVORU - GRAD SAMOBOR]

9.4. 2021. Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor potpisala je Ugovor u vrijednosti 205.000, 00 kuna za Institucionalnu potporu. Udruga u 2021. godini nastavlja uz potporu Grada Samobora i nadležnih institucija, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, provoditi mnogobrojne aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom s područja Samobora. Udruga teži većoj i aktivnijoj socijalizaciji članova u društvo, te želi olakšati i unaprijediti život i položaj osoba s invaliditetom.Udruga u 2021. godini nastavlja uz potporu Grada Samobora i nadležnih institucija, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, provoditi mnogobrojne aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom s područja Samobora. Udruga teži većoj i aktivnijoj socijalizaciji članova u društvo, te želi olakšati i unaprijediti život i položaj osoba s invaliditetom.

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava